Reinauer Hungária Kft
Flickr
Youtube
Google+

ADATVÉDELEM - Ügyfél adatvédelmi irányelvek

Annak érdekében, hogy a Reinauer Hungária Kft  és kapcsolódó márkái (RECOSystems®, IDEAL, Stago, Cyklos, ROWE, Renz ) megfelelhessenek a május 25-től érvényes, új adatvédelmi törvényeknek (GDPR), új technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe annak érdekében, hogy megelőzze a személyes adatok elvesztését, módosítását, ill. az azokkal való visszaélést, figyelembe véve a technológia állapotát, az adatok természetét és azokat a kockázatokat, melyeknek ki vannak téve.

Ki a felelős az adatai biztonságáért?

Adatai kezelője a Reinauer Hungária Kft lesz – cégjegyzékszám: 01-09-366371, székhely: 1211 Budapest, Szállító u. 8. Magyarország

Milyen céllal kezelik az adatokat?

A személyes adatokat az alábbi céllal kezelik:

  • Ügyféladatok - Az ügyfelekkel való szerződéses kapcsolat fenntartásához szükséges adatok kezelése.

  • Szerződés- és ajánlatkezelés - A GMH vállalati ügyfeleivel kötött szerződéseinek kezelése.

  • Potenciális ügyfelek adatai - Legfontosabb információk és ügyfélkapcsolati adatok kezelése.

Milyen adatgyűjtés történik?

A fent említett intézkedések végrehajtásához a következő információkat kell összegyűjteni:

Ügyféladatok:

  • Kapcsolatfelvételi adatok

  • Az ügyfél jogi információi

  • Szerződések és ajánlatok kezelése

A legfontosabb jogalap

Ezeket a feldolgozási műveleteket illetően a jogalap megtalálható az érintettekkel fennálló jelenlegi szerződéses viszonyban.

Meddig tároljuk az adatait?
Ügyféladatok: 7 évig
Szerződések és ajánlatok kezelése: 7 évig

Kinek küldik el az adatait?

Az ügyfelet arról tájékoztatjuk, hogy a Reinauer Kft-t törvény kötelezheti arra, hogy személyes adatait közölje a társadalombiztosítási-, valamint az adóhatósággal.

Az ügyfelet arról tájékoztatjuk, hogy az következők szerint kerülnek továbbításra az alábbiakban szereplő információk harmadik félnek. Az ügyfél személyes adataiban történt változásokról a lehető leghamarabb tájékoztatnia kell a Reinauer Kft-t. Az adatokat feldolgozó és harmadik felek a következők:

Ügyféladatok:

  • Az ügyfelet tájékoztatjuk, hogy az adatai nem kerülnek továbbításra harmadik félnek, kivéve a törvényi kötelezettségeket.

Szerződések és ajánlatok kezelése:

  • Reinauer Kft szervezet

Egyéni jogok

Az érintettnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférésre, valamint a helytelen adatok helyesbítésének kérésére, illetve adott esetben a törlés kérésére, amennyiben az összegyűjtött adatokra a továbbiakban eredeti céljuk miatt már nincs szükség.

Bizonyos körülmények között kérheti az adatok feldolgozásának korlátozását. Ebben az esetben csak fennálló követelésvédelmi és -behajtási céllal fogjuk őket megtartani.

Bizonyos körülmények között és saját helyzetére vonatkozó okok miatt kifogást emelhet az adatainak feldolgozásával szemben. A Reinauer Kft leállítja az adatok feldolgozását, kivéve a kényszerítő jogi intézkedések, a követelések védelmének és -behajtásának eseteit.

E jogok gyakorlásával kapcsolatban és bármely egyéb pontosításért a fenti postacímen, illetve a következő e-mail címen tudja velünk felvenni a kapcsolatot: budapest@reinauer.eu